Adea Hjemmehjelp

Adea sine hjemmehjelpstjenester er et tilbud om praktisk hjelp og pleie i hjemmet til eldre, ensome folk og funksjonshemmede hjelptrengende.

Kjerneverdier

Vi streber for at alle våre kunder altid skal ha samme tillitsfulle ansatte hos seg som yter våre tjenester med omhu, respekt og forståelse til avtalt tid.

Adea Renhold

Vi tilbyr temporær eller fast renhold til husholdninger, det offentlige og til næringsvirksomheter med en grundig utført kvalitetssikring.

Adea As, en lojal
partner i hverdagen!

Travle hverdager og tid som ikke strekker til? Få mest mulig ut av livet ditt, her og nå!  Våre tjenester er et tilbud til innbyggere i Molde, Ålesund kommune og nærliggende kommuner. Vi  ønsker å imøttekomme dine behov der du trenger vår hjelp og støtte.

Adea skal være distriktets egen lokale hjemmehjelp og renholdspartner som altid leverer kvalitet i alle ledd.

Signature

Loading…