Adea´s Kjerneverdier

Kjerneverdier

Våre kjerneverdier er her beskrevet. Dette er oppfatninger om fundamentale forhold og prosesser som fører til at vi når våre mål. i ønsker å oppnå våre kjerneverdier gjennom å være en organisasjon som rekrutterer og utvikler medarbeidere på basis av våre verdier.

Vårt verdigrunnlag er oppsummert i uttrykket ”for en bedre hverdag”. Dette er verdier som ikke kun fokuserer på egen verdiskaping, men som søker å bidra til en bedre hverdag for alle våre kunder. Vi skal være empatiske, personlige, kompetente, samvittighetsfulle og respektfulle. Våre ansatte skal utvise ingegritet og redelighet i alle sine gjøremål.

Adea arbeider også nøye med HMS som en integrert del av Adea´s virksomhets områden på en slik måte at det gjennom det daglige virke blir ivaretatt.

Alle medarbeidere får en teoretisk og praktisk opplæring ved oppstart av ansettelsesforholdet. Vi holder også jevnlige møter med våre ansatte for å opprettholde den standard vi ønsker å etterleve. Våre ansatte deltar også på forskjellige kurs bla innenfor ergonomi, førstehjelp, produkt veiledning og kundeservice.