Renhold

Vi påtar oss renholdsoppdrag hvor renholdet tilpasses etter kundens ønske og behov.

Adea´s Renholdstjenster

Adea utfører renhold for private husholdninger. Vi tilbyr både faste avtaler og enkelt oppdrag. For å ivareta et godt og tilfredsstillende miljø bør det suppleres med spesielle renholdstjenester

  • Storrengjøring
  • Skuring og boning
  • Hovedrengjøring
  • Flyttevask
  • Visningsvask
  • Rydding
  • Gulv & Vindusvask
  • Støvtørking & Støvsuging

Adea arbeider kontinuerlig med omfanget og kvaliteten av sine tjenester gjennom en stadig utvikling av våre medarbeidere og ved å anvende moderne teknisk utstyr av høy standard samt arbeides det også grundig med HMS som en integrert del av Adea´s virke.

Adea AS sin stab jobber –om ønskeligetter den nye nordiske standarden, INSTA 800 som kan brukes til vurdering av rengjøringskvaliteten i et konkret lokale- uavhengig av hvilke rengjøringssystemer, frekvenser og metoder som er benyttet.