Hjemmehjelp

Vi skal være empatiske, personlige, kompetente, samvittighetsfulle og respektfulle.

Adea´s Hjemmehjelpstjenster

Vårt verdigrunnlag er oppsummert i uttrykket ”for en bedre hverdag”. Dette er verdier som ikke kun fokuserer på egen verdiskaping, men som søker å bidra til en bedre hverdag for alle våre kunder. 

  • Tilbud om praktisk hjelp og pleie i hjemmet hos våre kunder
  • Tjenester som gjør at du fortsatt kan bo hjemme hos deg selv
  • Et supplement elleralternativ til tjenestetilbudet fra det offentlige
  • Vi er en tilrettelegger for den enkeltes mulighet til egenomsorg
  • Vi er en pålitelig hjemmetjeneste som gir trygghet i hverdagen!
  • Du selv kan bestemme hvem som skal levere din hjemmehjelp!
  • Vår kompetanse og erfaring gir våre kunder kvalitet og omsorg.
  • Som kunde får en fast person, faste dager og avtalt tid for oppmøte.